INFOS - DE

Versicherungs-Polizzen über Kulturvernetzung NÖ:
Unfall: 530.763-0       Rechtsschutz: 3.407.612-0        Haftpflicht: 802.096-0 
 


 
Brigitte Welcker / Maureen O'Kelly


INFOS - HU

Versicherungs-Polizzen über Kulturvernetzung NÖ:
Unfall: 530.763-0       Rechtsschutz: 3.407.612-0        Haftpflicht: 802.096-0


Üdvözöljük a
VEREIN KUNST-OHNE-BARRIEREN     ZVR:824472000
(Müvészet akadályok nélkül közhasznú egyesület honlapján
 

Célunk, hogy minden korosztályú, handicappal vagy anélkül élö ember megtalálhasson egy olyan platformot, ahol ötleteket, tapasztalatokat cserélhet másokkal, és gyakorolhatja az önmegvalósítást különféle rendezvényeken belül.

 Mi úgy értjük magunkat, mint segítségnyújtót a handicappal élök  integrációjának való elöremozdításában és a velük szembeni tolerancia megnövelésében.

 
A szervezöröl és elnökröl:

Brigitte 2010. július 2-a óta ismeretlen okból paraplégiában szenved (vélhetöen gerincvelö-infarktus miatt).
 
Lovakkal gyerekkora óta szoros kapcsolatokat tart fenn, legutóbb 20 évig (a 2010 februárjában bekövetkezett haláláig) egy Angol telivér kanca, SISSI volt a társa, és többek között két Fjord-ló is. Az egyikkel, TROLL-al Magyarországon 8. helyezést érte el egy 40 km-es távlovaglóversenyen (16 indulóból).
 
Brigitte egy igazi világpolgár, eredetileg Németországból származik, de két Magyarországon töltött összesen majdnem húsz évig tartó idöszak között 9 évig Franciaországban is élt, és 2011 óta Ausztriát választotta új otthonának.
 
Magyarországon 2008-ban és 2009-ben létrehozta egy önálló kulturális rendezvényt a handicappal élök integrációjának elösegítése érdekében (www.historica-hungaria.gportal.hu, www.kez-a-kezben.gportal.hu), és az új hazájában is folytatni szeretne ezt a tevékenységét.
 
2011 korai nyáron felvette a kapcsolatot a Reit- und Therapiezentrum Kottingbrunn-al (Lovas- és terápiacentrum Kottingbrunn), egy lovasok közti beszélgetés során – Gabriele Orac-kal - felvetödött az ötlet, hogy show-számot lovagoljon a Sissy nevü Fjord lovon.  Brigitte maga készítette jelmezét és lovagolt Elisabeth szólójának zenéjére, az Elisabeth címü musicalböl.
 
2011 öszén az Apropos Pferd fesztiválon „véletlenül” találkozott a Bad Schönau-i Haflingi-tenyésztö Gerhard Lueffel, akinél nem csak tevékeny támogatást talált, hanem az új álomlovát, ANASTASIÁt is!

Anastasia 2014 dezemberében bekövetkezett hirtelen haláláig Brigitte és Anastasia nem csak nagyon sikeresen részt vett számos show-programmal különféle eseményeken - pl. Apropos Pferd, Inform kiállítás és vásár, sok egyéb lovas-rendezvény - a publikum nagy örömére, hanem létre hozott az énekes és színész Markus Pol-lal együtt egy egészen új müfajt. Egy rendkívüli összjátékban énekes, lovas és ló között - új interpretációban és prezentációban - elöadják jeleneteket ismert musicalekböl. És Brigitte maga is énekel lóháton.
 
EQUI-PARADE
a handicappal és anélkül élők show-lovaglás és ló-színház jelképe. Lóháton nincs különbség, itt csak a ló és lovas közötti egység számít, az öröm a sikeres fellépésen.
EQUI-PARADE  elöadások során lovak és jelmezben lévö lovasok mutatják tehetségüket, interpretálnak és elmesélnek a publikumnak fergeteges zenével a történeteket.
De nem csak a zenében rajtözködö történetet, hanem a saját történetét is: mesélnek életakaratról, akadályok leküzdéséröl, elismerésröl, kitartásról, segítökészségröl és közösségi akaratról.
 
EQUI-PARADE  példakép szeretne lenni és egy lehetöség mindazok
 számára, akik azt hiszik, hogy egy handicap miatt nem lovagolhatnak
 vagy nem vehetnek részt elöadásokon.
És ötleteket szeretne adni, az emberek saját kreativitásához.
 
MUSIC-ALL & MORE
Ahogyan a név sugallja, a rendezvényen elhangzanak dalok közkedvelt musicalekböl, de operettekböl, operákból, és más zenei müfajokból is. Mellette lehetnek egyéb kulturális események is - pl. egy kiállítás a foyerban, versmondás, pantomím vagy kerekesszékes tánc.
Müvészek handicappal és anélkül, maga Brigitte is, több országból, sok nyelven, egy színes est alkalmából jönnek össze, szórakoztatni a mindig nagyon lelkes publikumot.
 
 WUNDASCHEEN
(Csudijó)
Egy szórakoztató műsor sanzonokkal, musical- és operett-dalokkal, valamint anekdotákkal a színházi életből
fellép: Markus Pol és Brigitte Welcker

 Das gibt's nur 1x
(Ez csak egyszer van)
Egy szórakoztató szóló-műsor sanzonokkal, musical- és operett-dalokkal, valamint anekdotákkal a színházi életből
fellép: Brigitte Welcker
 
UNTERHALTSAMES GESUNGEN
 UND/ODER GELESEN /
 VORTRAEGE
 
 (Olvasó-esték)
Maureen O’Kelly - Brigitte müvészneve - alatt írt müvei, kis körben kerülnek a szerzö által felolvasásra, majd lehetöség nyilik egy színpadi beszédre vele.
Az olvasó-estéket ÖGS (osztrák jel-nyelv) kiséretével is tarthatók.
Regények és színdarabok, melyek szinte mindig is saját tapasztalatokat, történeteket feldolgozzák, vannak repertoáron, valamint egy színes csokor Elképesztö Történetek-kel és dalokkal a szerző saját, rendkívüli életéböl.

Brigitte Welcker / Maureen O'Kelly


INFOS - GB

Versicherungs-Polizzen über Kulturvernetzung NÖ:
Unfall: 530.763-0       Rechtsschutz: 3.407.612-0        Haftpflicht: 802.096-0


Welcome at the homepage of the
VEREIN KUNST-OHNE-BARRIEREN     ZVR: 824472000
(Society of benefit to the public: Art without barriers)
 
Our goal is to offer a platform to people of all ages, with or without disability, to share ideas, experiences and offer the possibility of self-fulfilment by the means of  various events. We consider us as a helping hand for integration of people with a disability and a mean to bring forward tolerance towards them.
 
About the founder and chairwoman:

Since the 2nd July 2010 Brigitte is paralysed by an yet undefined reason (probably infarctus of the spinal cord).
 
Since her childhood she has a very strong relationship to horses, with her last one, a Thoroughbread-mare named SISSI (who unfortunately died in February 2010) she has spent 20 years together and she owned two Fjord-horses, too. With one of them, TROLL, she even has been placed in a 40 km distance-race  in Hungary and until the sudden death in December 2014 she was the proud owner of an Avelignese-mare, ANASTASIA.
 
Brigitte is a citizen of the world, originating from Germany, she lived for 9 years in France between two terms of nearly 20 years in Hungary and in 2011 came to settle down in Austria.
 
In Hungary, she organized in 2008 and 2009 a cultural event with the goal of the integration of people with a disability (www.historica-hungaria.gportal.hu, www.kez-a-kezben.gportal.hu), and now wishes to do so in her new home-contry.
 
In early summer of 2011 she got in contact with the Reit- und Therapiezentrum Kottingbrunn (Riding- and Therapycenter of Kottingbrunn), during a horsemanship-conversation with Gabriele Orac an idea was born to stage a show-program on the Fjord-horse Sissy. Brigitte had tailored her costume of her own and was riding to the solo theme of Elisabeth from the musical Elisabeth.
 
In the fall of  2011 she got in contact "by chance" at the Apropos Pferd event with the Avelignese-breeder Gerhard Luef from Bad Schönau, and found not only strong support, but also her new dream-horse, ANASTASIA!


Ever since - until December 2014 -  Brigitte and Anastasia have participated with great success in various show-programs at numerous events - like Apropos Pferd, Inform Fair, Pferd Wels and other horse and riding events - since 2014 also with the rider/musician Wolfgang Wograndl and his Quarterhorse Shakuru - to the delight of the spectators.
Together with the singer and actor Markus Pol she has invented a new show-genre, too. Scenes of - among others - well-known musicals will be staged in new interpretations in an extraordinary symbiotic play between singer, rider and horse. Brigitte also perform singin on horseback.
 
EQUI-PARADE
is the symbol of show-riding and horse-theater from and for people with and without disability.  On horseback there are no differences, only count the unity of horse and rider, the pleasure of a successful performance. 
During EQUI-PARADE  performances with music from famous musicals, horses and riders in amazing costumes will show their skills, interpret and tell a wonderful story to spectators of every age. 
But not only the story, hidden in the tunes of the music, they will tell their own story, too. The story about the will to live, to overcome obstacles, a story of acceptance, endurance, helpfulness and the sense of community.
 
EQUI-PARADE  considers itself as an example and an opportunity for all
 those, who thinks, that due to a disability, they will not be able to ride or to
 participate at events. It will also give you ideas for your own creativity.
 
MUSIC-ALL & MORE
As the name goes, these are events, where songs from well-know musicals will be performed, as well as operetta, opera and other music-styles. But sometimes will also be shown other cultural themes - an exhibition in the foyer, mime, recital of poetry or wheelchair-dancers.
Artists with and without disability - Brigitte, too, from different countries, in different languages, will perform during an amazing evening, absolutely entertaining the spectators of all ages.
 
WUNDASCHEEN
An entertaining event with chansons, musical- and operetta-songs, as well as short stories from theaterlife
by and with Markus Pol and Brigitte Welcker

Das gibt's nur 1x
An entertaining event with chansons, musical- and operetta-songs, as well as short stories from theaterlife
by and with Brigitte Welcker
 
 
UNTERHALTSAMES GESUNGEN
 UND/ODER GELESEN  / VORTRAEGE
 
(Lectures with/without songs)
 
Works of  Maureen O’Kelly, the pen name of Brigitte, are read by the author herself in a small auditorium, afterwards will be the possibility for a stage talk with her.
 
Lectures might be accompanied on demand with ÖGS (austrian sign-language)
Novels and plays, which contain almost always own experiences, too, are on repertoire, as well as a colorful mix of amazing stories, with songs, from the very interesting life of the author. 
 Brigitte performs also lectures about themes like "Living a fullfilled life despite a disability"

Brigitte Welcker / Maureen O'Kelly


INFOS - FR

Versicherungs-Polizzen über Kulturvernetzung NÖ:
Unfall: 530.763-0       Rechtsschutz: 3.407.612-0        Haftpflicht: 802.096-0


VEREIN KUNST-OHNE-BARRIEREN    ZVR: 824472000
(Association d'utilité publique Art sans frontières)
 
Notre objet est, d'offrir une plate-forme d'échange d'idées, d'expériences, aux personnes de toutes âges, avec ou sans handicap, et aider leur soi-réalisation dans le cadre d'événements. Nous nous entendons comme
une aide, supportant l'intégration et augmentant la tolérance envers personnes avec un handicap.
 
L'initiatrice et présidente:
 
Brigitte est paralysée depuis le 2. Juillet 2010, la cause n'est pas connue (infarctus de la moelle épinière?).
 
Depuis son enfance elle était toujours très proche de chevaux, elle possédait pendant 20 ans une jument pur-sang anglaise, SISSI (malheureusement morte en février 2010) et entre autres 2 chevaux Fjord aussi. Avec l'un, TROLL, el devient placée d'un raid d'endurance de 40 kms en Hongrie.  Jusqu'a la mort de sa jument Avelignese en décembre 2014 elle était heureuse proprietaire d'Anastasia.
 
Brigitte est une globetrotteuse, d'origine allemande, elle vivait - entre deux longues séjours de presque 20 ans en Hongrie - pendant 9 ans en France, et depuis 2011 elle refait sa vie en Autriche.
 
En Hongrie, elle a organisée un événement culturel pour l'intégration des personnes handicapés en 2008 et 2009  (www.historica-hungaria.gportal.hu, www.kez-a-kezben.gportal.hu), et elle souhaite continuer dans sa nouvelle patrie.
 
En été 2011 elle a prise contacte avec le Reit- und Therapiezentrum Kottingbrunn, pendant un discours de "femmes de cheval" avec Gabriele Orac, l'idée nait de présenter costumé un solo sur le cheval Fjord "SISSY" sur musique. Brigitte a cousue son costume elle-même et présente son show sur le théme d'Elisabeth de la comédie musicale Elisabeth.
 
En automne 2011 elle faite connaissance "par hasard" sur l'événement Apropos Pferd avec l'éléveur des Aveligneses, Gerhard Luef de Bad Schönau. Chez lui, elle trouvait non pas seulement du support active, mais aussi son nouveau chevaux de show, ANASTASIA!
 
 
Depuis et jusqu'au décembre 2014 Brigitte et Anastasia ont participés avec grand succés avec différent show-numéros aux plusieurs événements équestres - Apropos Pferd, Inform expo, Pferd Wels et festivals équestres - depuis 2014 aussi avec le cavalier/musicien Wolfgang Wograndl et son Quarterhorse hongre Shakuru - Brigitte a aussi crée avec le chanteur et acteur Markus Pol un nouveau genre de show. Chanteur, cavalière et cheval forment un ensemble extraordinaire en interprétant és présentant des scènes musicales sur un nouveau point de vue. Et Brigitte chante, elle aussi. 
 
EQUI-PARADE
est le symbole pour l'équitation-show et le théâtre équestre, de et pour des personnes avec et sans handicap. En selle il n-y-a pas de différence, compte seulement l'unité entre cheval et cavalier/cavalière, le bonheur d'une performance reussite. 
Pendant EQUI-PARADE  accompagnée d'une musique passionnée de comédies musicales, chevaux et cavaliers/cavalières costumés montrent leur capacités, interprètent et racontent une histoire émouvante aux spectateurs de toutes âges.
Mais pas seulement l'histoire, cachée dans la musique, mais leur histoira a eux: une histoire de la volonté de vivre, de vaincre les obstacles, de l'acceptation, de l'endurance, de la serviabilité et du sens commune.
 
EQUI-PARADE  se considère exemple et possibilité pour ceux, qui pensent, qu'ils ne peuvent pas monter a cheval ou participer aux évenements a cause d'un handicap. Nous voulons aussi donner une impulsion pour la créativité.
 
MUSIC-ALL & MORE
Comme le nom l'explique, pendant l'évenement seront présentés des chansons de comédies musicales, ainsi que d'opérettas, opéras, et d'autres genres musicales. Mais en l'occasion aussi autres thèmes culturelles, comme une exposition au foyer, récitation des poèmes, mimodrame, danse en fauteuil roulant.
Artistes avec et sans handicap, Brigitte aussi - venant de differents pays d'origine, dans plusieurs langues, vont se réunire pendant une soirée exceptionelle pour divertir leur public. 
 
 WUNDASCHEEN
(Merveilleux)
Une performance avec chansons, musical et operette, ainsi qu' avec des anecdotes venant de la vie de théâtre
par et avec Markus Pol et Brigitte Welcker
 
 Das gibt's nur 1x
(Cela n'arrive qu'une fois)
Une performance avec chansons, musical et operette, ainsi qu' avec des anecdotes venant de la vie de théâtre
par et avec Brigitte Welcker
 
LUNTERHALTSAMES GESUNGEN
 UND/ODER GELESEN / VORTRAEGE
(Lectures avec/sans chant)
Oevres de Maureen O’Kelly, le nom d'auteur de Brigitte, seront lus par l'auteur elle-même dans une petite audience. Après il-y-a la possibilité d'une discussion avec elle. 
Les lectures peuvent être accompagnés avec ÖGS (langue-geste autrichien).
Novelles et pièces de théâtre, contenant presque toujours aussi des expériences et événements vecus par l'auteur, sont au répertoire, ainsi qu'un bouquet de Histoires Incroyables et des chansons de la vie mouvementé de l'auteur.
  VORTRÄGE
(Lectures)
Brigitte donne des lectures sur des thèmes comme "Une vie accomplie malgré un handicap".
 
Brigitte Welcker / Maureen O'Kelly